Menu
Manualer 2017-03-06T21:38:25+00:00

Måla med lineoljefärg

Måla tunna lager. Linoljefärg har en hög pigmenthalt och täcker bra även i tunna lager. Man behöver inte stryka ut färgen snabbt, utan kan arbeta ut den ordentligt, då den tar lite tid på sig att torka. När du tycker att du stryker så tunt du kan, stryk lite tunnare.

Ottossons har producerat över två timmars instruktionsfilm med detaljerade instruktioner där du ser alla moment för att genomföra ditt måleriprojekt på bästa sätt.

På Ottossons youtube kanal finner ni nu tydliga instruktioner hur du målar fönster, lasyrmålning med linoljefärg på snickerier, enstrykningsfärg på trä utomhus, fasadmålning utan terpentin och mycket mer. Filmerna ger detaljerade instruktioner där du ser alla moment för att genomföra ditt måleriprojekt på bästa sätt.

Se Ottossons filmer här

INOMHUS – OBEHANDLAT TRÄ – MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

1. Grundning
Späd färgen med 10 – 20 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn
2. Mellanstrykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn
3. Slut strykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn. För högre glans kan man tillsätta 5 – 10 % av Ottossons Linoljelack i slutstrykningsfärgen. För mattare glans kan man tillsätta 10 – 15  % balsamterpentin i mellan- och slutstrykningsfärgen.

UTOMHUS – OBEHANDLAT TRÄ – MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

1. Grundning
Blanda färgen enligt följande: ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin. Torktid varierar med väderlek, beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek.
2. Mellanstrykning
Måla med outspädd färg på släta ytor. Späd färgen med 10 – 20% balsamterpentin på grova ytor. Torktid: 1 – 2 dygn
3. Slut strykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 2 dygn

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ METALL

Rostskydd
Rostskyddsmåla bart järn med 2 lager järnmönja. Späd färgen i första strykningen med 10 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.
Slut strykning
Järnmönjan behöver inte målas över annat än om man önskar en annan kulör. Stryk 2 lager med slutstrykningsfärgen, outspädd. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

Terrakotta- och tegelgolv

Anvisning för läggning och behandling av handslagen terrakotta och golvtegel

Läggning:

Underlaget skall vara plant och torrt. Kan förbehandlas med en vidhäftningsprimer om så erfordras. Som fästmaterial rekommenderar vi klinkerfix. När fixmassan appliceras bör en spatel med stora ”tänder” användas. Tryck till de plattor som eventuellt bygger lite extra. Räkna med att det färdiga tegel/terrakottagolvet bygger ca. 30-35 mm. Vi rekommenderar att golvplattorna/teglet först lägges ut löst på underlaget. Detta för att man skall kunna anpassa eventuella färgspel samt fogbredder.

Fogning:

Fogbredden bör vara 15-20 mm. Fogmaterialet ”muras” direkt ner i fogen och tryckes till med en fogpinne. Fogrester, som hamnar på plattorna, skall tvättas bort med såpa och ljummet vatten allteftersom fogning sker. Fog, fix, och övriga produkter som behövs för terrakotta- och tegelgolv hittar du under kategori golv på hemsidan. Sanet rengör plattorna från eventuella utfällningar och fogrester.

Viktigt!

Terrakottaplattor och golvtegel skall alltid mättas med klinkerolja eller liknande. Bäst resultat uppnås om man använder olja (Cottobello) vax (Lucer) som ingår i vår kollektion. Vi har även material för rengöring av plattorna avseende fogrester och smuts (Sanet).

Läggning och behandling av mönstrade cementplattor

För att ditt golv ska vara tåligt och förbli vackert under många år, är det viktigt att du följer anvisningen nedan samt att du använder rätt produkter för impregnering och underhåll.

1. Läggning

Planera plattläggningen noga, särskilt om du ska ha en bård i kanten. Börja lägga plattorna från centrum av rummet för att fortsätta ut mot kanterna. För att undvika att behöva skära i bården, eller i de mönstrade plattorna, rekommenderar vi att du mot väggen avslutar med en helfärgad platta, som kan kapas till önskad bredd. Underlaget skall vara torrt och plant. Använd alltid primer för god vidhäftning. Som fästmaterial rekommenderar vi LIP fästmassa. Följ tillverkarens anvisningar för bästa resultat. Fogbredd 2 mm.

2. Impregnering

Eftersom cementplattorna är förhållandevis porösa är impregneringen
mycket viktig för att skydda dem från fukt, smuts, fläckar och fogmassa. Du impregnerar med Azule Fläckskydd som tränger in i färglagret och skyddar ytan mot vätska och fläckar. Använd gärna en liten roller och rolla generöst med Azule Fläckskydd. Rolla tio plattor i taget eftersom impregneringen tränger in snabbt. När du rollar kan ytan bli lite skummig av impregnering, överflödigt skum torkas av med en torr svamp så snart som möjligt för att inte lämna efter sig en prickig yta på plattorna. Direkt efter den första behandlingen lägger du på ett andra lager. Denna behandling upprepas även efter fogningen.

3. Fogning

Till fogningen använder du en fog som är lämplig för natursten (t.ex. LIP flexifog) Välj en kulör som bäst matchar din platta – men undvik svart eller mörka färger på fogen då de innehåller kemikalier som är olämpliga för cementplattan. Fogmassan skall vara fast vid fogning. Om fogmassan är för blöt riskerar vätska från fogmassan att tränga in och missfärga plattan.

När fogen är torr är det viktigt att genast få bort alla fogrester med Azule Cementfilmsborttagning. Blandning 1/5 med vatten. Denna behandling kan behöva upprepas 2-3 gånger för att få bort alla fogrester. Golvet skall vara torrt innan du går vidare med slutbehandling.

4. Slutbehandling

Behandla en tredje gång med Azule Fläckskydd. För kök, uteplatser, toaletter och duschar rekommenderar vi en fjärde behandling. Efter att golvet är helt torrt är det nu klart att använda.

För det dagliga underhållet använder du Azule Såprengöring, som med tiden ger golvet en fin glans. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring läggning och behandling av cementplattorna.

Trä är ett levande materiel som kräver visst underhåll för att bibehålla sin ursprungliga form och slitstarka yta. Vid eftersatt underhåll torkar träet och drar ihop sig med sprickbildningar till följd. För att Qvesarums Byggnadsvård garantier ska gälla så ska dessa anvisningar följas. Intervallerna mellan underhållen är beroende på partiernas lägen. Sitter dörr/ fönster i ett utsatt läge med sol och vind så krävs en tätare insats än om partierna sitter i skyddat läge. När teaken börjar ljusna och förlora lyster är det tid att olja.

1. Om teaken är väldigt ansatt med smuts och svarta fläckar ska den rengöras med Osmo Träförnyare (a). Följ anvisningar enligt produktbladet som följer med träförnyaren.

2. Om träet grånat kan man antingen putsa med ”240” slip papper och därefter olja med Timberguard, teakpigmenterad (b). Följ anvisningarna ned enligt punkt 4.

3. Vid mindre ansättning på träet rengörs dörren/fönsterna med vatten och såpa innan oljning.

4. Putsa försiktigt med slip papper ”240”. Borsta bort slip dammet och påför flödigt med Timberguard olja (c). Låt torka in en stund och dra bort överflöd med en trasa. Upprepa denna procedur tills dörren/ fönstren har sugit till sig olja överallt och är mättat.

För monteringsanvisning av våra kök klicka här, en pdf kommer då att laddas ner med instruktioner hur Ni ska gå till väga.

Tveka inte att höra av Er om det uppstår frågor kring monteringen.
Maila gärna bilder så vi får se resultatet.

asa@qvesarum.se

Monteringsanvisning Spiraltrappor

Trä på plattform eller toppfäste på mittstolpen håll fast mot infästningen för att loda in mittstolpe. Markera på golv var mittstolpe ska vara. Ta av plattform/ toppfäste. Trä på alla stegen på mittstolpen och försäkra er om att det speciella bottensteget träs på först och hamnar underst ( Stegen kan träs på typ solfjäder om man vill för balans skull ). O.B.S Bottensteget är något annorlunda än de andra eftersom den i den bredare delen har ett gängat hål för den första balustraden. Avsluta med ett toppfäste eller en plattform från Elite.
Fäst trappan antingen till din befintliga plattform i bjälklaget (om du har ett toppfäste i trappan) eller till öppningen i bjälklaget (om du har en plattform från Elite). Det finns en fästplatta på undersidan av Elites plattformar, borra hål i fästplattan för lämplig placering av infästningen i bjälklaget.

Balustrader

Alla standardbalustrader utom en har en ca 300 mm lång 10 mm gängstång i änden. Den första balustraden på nedersta trappsteget har en 25 mm lång 16 mm gängstav i änden.
Börja på översta trappsteget avsluta med att skruva i trappsteget med den korta gängstången i det första hålet i trappstegets framkant. Justera in det andra trappstegets första hål med det första trappstegets bakre hål. Placera en balustrad i hålen och spänn löst med bifogad 10 mm mutter och bricka. Upprepa tills alla balustrader är på plats och alla trappstegen är sammankopplade.

Översta trappsteget

Om du har en plattform från Elite så har du också en topp-post och i botten av den finns det ett gängat hål som passar en 10 mm gängstång . Gängstången skruvas genom det förborrade hålet i plattformen och det bakre hålet i det översta trappsteget och spänns åt undertill med en bifogad 10 mm mutter och bricka.

Infästning av ledstången

Om din handledare är i två delar så skruvas de ihop med de medföljande skruvarna. (Dessa två delar skruvas ihop innan montering på balustrader) Två personer krävs för att montera ledstången, varav en som håller ledstången på plats på översta trappsteget. Skruva fast ledstången i balustraderna med de medföljande skruvarna, börja från nedersta trappsteget och gå uppåt tills ledstången är fäst i alla balustraderna. Där efter spänner man balustrader undertill. Gängstång kappas enklast med bultsax eller bågfil.

Obs! Ledstången är tillverkad av mjukt stål och även om ledstången är böjd till rätt form i fabriken så kan materialet i ledstången ibland sträva efter att böja sig tillbaka till ursprunglig form. Därför kan det krävas en del injusteringar för att få ledstången att placera sig rätt och ett bra hjälpmedel till detta är ett par stora rörtänger.

Extra balustrader (om mer än 1 balustrad per trappsteg)

Utfyllnadsballustraderna är förborrade och gängade i båda ändarna, även trappstegen är förborrade. Skruva först fast balustraderna löst hängande i ledstången med de medföljande skruvarna utan att spänna åt dem, därefter skruvas de löst underifrån. När samtliga balustrader är löst fästa både uppe och nere så dras alla skruvar åt .
Obs! Tvinga inte in skruvarna i balustraderna, om de drar snett i gängerna så måste hålet gängas om med en 6 mm gängtapp.

Det rekommenderas att ledstången svetsas fast i topp-posten. När ledstången sitter ordentligt fast och alla balustrader är på plats så spacklas skruvhålen igen och eventuellt slipas med sandpapper för att få en behaglig yta.

Inga produkter i kundvagnen