Fri frakt på beställningar i webbutiken över 500 kr, annars 59 kr
Växla valuta:
Manualer 2018-07-19T14:48:23+00:00

Tegel- och terrakottagolv

Läggning

Eventuell golvvärme bör stängas av ett dygn före läggningen. Därefter ska underlaget vara plant och torrt och det kan förbehandlas med en vidhäftningsprimer. Som fästmaterial rekommenderar vi klinkerfix. När fixmassan appliceras bör en tandspackelspade med stora tänder användas. Tryck till de plattor som eventuellt bygger lite extra så att plattorna kommer på samma höjd. Räkna med att det färdiga tegel-/terrakottagolvet bygger c:a 30-35 mm från underlaget. Vi rekommenderar att golvplattorna lägges ut löst på underlaget innan de fixeras med fix. Detta för att kunna anpassa eventuella färgspel samt fogbredden.

Fogning

Fogbredden bör vara 15-20 mm. Fogmaterialet ”muras” direkt ner i fogen och tryckes till med en fogpinne. Försök att koncentrera fogmassan till fogarna och var aktsam med att få fog på plattorna. OBS! SKA EJ FOGAS SOM ETT KLINKERGOLV DÄR FIXEN STRYKS ÖVER HELA GOLVET MED FOGBRÄDA, då denna metod lämnar fogrester på plattorna. Eventuella fogrester, som hamnar på plattorna, skall tvättas bort med linoljesåpa och ljummet vatten allteftersom fogning sker. Fog som torkar in i plattornas porer och ojämnheter är svåra att få bort.

Produkter för läggning och fogning

Fog LIP 20 kg

Fog för fogning av våra golvplattor i tegel, terrakotta, betong…

300 kr

Fix LIP 20 kg

Fix för läggning av våra golvplattor i tegel, terrakotta, beton…

300 kr

Ytbehandling

Vår rekommendation är att terrakottaplattor och golvtegel alltid ska mättas med klinkerolja eller liknande. Bäst resultat uppnås om man använder olja (Cottobello) och vax (Lucer) som ingår i vår kollektion. Vi har även material för rengöring av plattorna avseende fogrester och smuts (Sanet).

1. Rengör med Sanet om det behövs, en del Sanet och tre delar vatten.

2. När golvet är riktigt rent och torrt behandlas det med Cottobello. Applicera oljan med en mjuk borste/pensel 1-2 gånger. Efterpolera med en mjuk trasa.

3. 4-6 timmar efter att du har applicerat Cottobello, penslas golvet en gång med Lucer. 1 liter räcker till c:a 10 m2. Lucer strykts ut över både plattorna och fogen. Låt torka i 24 timmar.

Dagen därpå är golvet färdigt att gå på.

Produkter för ytbehandling och rengöring

Lucer 1 liter

Lucer 1 liter

240 kr

Cottobello 5 liter

Cottobello 5 liter

990 kr

Sanet 2 liter

Sanet 2 liter

175 kr

Sanet 5 liter

Sanet är ett rengöringsmedel för att ta bort fix- och fogrester…

385 kr

Cottobello 1 liter

Golvolja Cottobello 1 liter för ytbehandling av golv av tegel o…

240 kr

Lucer 5 liter

Golvolja med vax som ger golv av terrakotta och tegel vacker ly…

990 kr

Betonggolv

Läggning

Våra betongplattor läggs på samma sätt som en vanlig klinkerplatta i fix och fogas därefter med klinkerfog. Vi rekommenderar en fogbredd på 18-20 mm mellan plattorna. Vid läggning av betongplattor är åtgången av fix c:a 3 kg/m och åtgången av fog c:a 6 kg/m.

Fogning

Fogbredden bör vara 15-20 mm. Fogmaterialet ”muras” direkt ner i fogen och tryckes till med en fogpinne. Försök att koncentrera fogmassan till fogarna och var aktsam med att få fog på plattorna. OBS! SKA EJ FOGAS SOM ETT KLINKERGOLV DÄR FIXEN STRYKS ÖVER HELA GOLVET MED FOGBRÄDA, då denna metod lämnar fogrester på plattorna. Eventuella fogrester, som hamnar på plattorna, skall tvättas bort med linoljesåpa och ljummet vatten allteftersom fogning sker. Fog som torkar in i plattornas porer och ojämnheter är svåra att få bort.

Produkter för läggning och fogning

Fog LIP 20 kg

Fog för fogning av våra golvplattor i tegel, terrakotta, betong…

300 kr

Fix LIP 20 kg

Fix för läggning av våra golvplattor i tegel, terrakotta, beton…

300 kr

Ytbehandling

Vi rekommenderar att behandla golvet med linoljevax. Stryk på linoljevaxet mycket tunt med en svamp. Låt härda enligt instruktionerna på förpackningen och efterpolera därefter med en mjuk trasa, exempelvis en gammal frottéhandduk. En liter linoljevax räcker till c:a 30 m2. Oljevaxet ger betonggolvets yta glans och en sidenmatt känsla.

Produkter för ytbehandling och rengöring

Oljevax burk 500ml

Oljevax burk 500ml

350 kr

Oljevax tub 250 ml

Ottosson Oljevax används på samma sätt som som en skokräm för a…

185 kr

Oljevax tub 100 ml

Ottosson Oljevax används på samma sätt som som en skokräm för a…

90 kr

Cementgolv

För att ditt golv ska vara tåligt och förbli vackert under många år, är det viktigt att du följer anvisningen nedan samt att du använder rätt produkter för impregnering och underhåll.

Läggning

Planera plattläggningen noga, särskilt om du ska ha en bård i kanten. Börja lägga plattorna från centrum av rummet för att fortsätta ut mot kanterna. För att undvika att behöva skära i bården, eller i de mönstrade plattorna, rekommenderar vi att du mot väggen avslutar med en helfärgad platta, som kan kapas till önskad bredd. Underlaget skall vara torrt och plant. Använd alltid primer för god vidhäftning. Som fästmaterial rekommenderar vi LIP fästmassa. Följ tillverkarens anvisningar för bästa resultat. Fogbredd 2 mm.

Impregnering

Eftersom cementplattorna är förhållandevis porösa är impregneringen
mycket viktig för att skydda dem från fukt, smuts, fläckar och fogmassa. Du impregnerar med Azule Fläckskydd som tränger in i färglagret och skyddar ytan mot vätska och fläckar. Använd gärna en liten roller och rolla generöst med Azule Fläckskydd. Rolla tio plattor i taget eftersom impregneringen tränger in snabbt. När du rollar kan ytan bli lite skummig av impregnering, överflödigt skum torkas av med en torr svamp så snart som möjligt för att inte lämna efter sig en prickig yta på plattorna. Direkt efter den första behandlingen lägger du på ett andra lager. Denna behandling upprepas även efter fogningen.

Fogning

Till fogningen använder du en fog som är lämplig för natursten (t.ex. LIP flexifog) Välj en kulör som bäst matchar din platta – men undvik svart eller mörka färger på fogen då de innehåller kemikalier som är olämpliga för cementplattan. Fogmassan skall vara fast vid fogning. Om fogmassan är för blöt riskerar vätska från fogmassan att tränga in och missfärga plattan.

När fogen är torr är det viktigt att genast få bort alla fogrester med Azule Cementfilmsborttagning. Blandning 1/5 med vatten. Denna behandling kan behöva upprepas 2-3 gånger för att få bort alla fogrester. Golvet skall vara torrt innan du går vidare med slutbehandling.

Produkter för läggning, impregnering och fogning

Fläckskydd/Fläckborttagning

Fläckskydd/Fläckborttagning

380 kr

Läs mer
Cementfilmborttagning

Cementfilmborttagning

220 kr

Läs mer
Fog LIP 20 kg

Fog för fogning av våra golvplattor i tegel, terrakotta, betong…

300 kr

Fix LIP 20 kg

Fix för läggning av våra golvplattor i tegel, terrakotta, beton…

300 kr

Slutbehandling

Behandla en tredje gång med Azule Fläckskydd. För kök, uteplatser, toaletter och duschar rekommenderar vi en fjärde behandling. Efter att golvet är helt torrt är det nu klart att använda.

För det dagliga underhållet använder du Azule Såprengöring, som med tiden ger golvet en fin glans.

Produkter för ytbehandling och rengöring

Smutslösare

Smutslösare

180 kr

Läs mer
Azule Losefix

Azule Losefix

400 kr

Såprengöring till cementgolv

Såprengöring till cementgolv

180 kr

Fläckskydd/Fläckborttagning

Fläckskydd/Fläckborttagning

380 kr

Läs mer
Tegelolja

Tegelolja

250 kr

Pigmentolja

Pigmentolja Kleurverdieper, färgförstärkare för behandling av c…

480 kr

Läggning av marktegel & trädgårdstegel

För att säkra en vacker och hållbar beläggning är det viktigt att förarbetet är korrekt utfört i förhållande till den belastning som området kommer att utsättas för.

Underlaget ska vara jämnt och stabilt – och ska samtidigt fungera som avrinning för regnvatten. Om underlaget inte leder bort vattnet kommer beläggningen ofta vara fuktig, vilket kan leda till ojämnheter i form av sättningar och håligheter. Följande avsnitt innehåller tips och vägledningar för arbetet med markbeläggningar samt mycket annat kopplat till trädgårdstegel och marktegel.

Underlag för trädgårdstegel och marktegel

Innan utgrävning ska området märkas ut med spett och snöre som anger den färdiga tegelbeläggningens yta. Beläggningens yta bör ligga lite över omgivande mark.
För att få stabila kanter bör underlaget vara ca. 250 mm bredare än den färdiga beläggningen.

Jorden tas bort med ett djup anpassat efter den totala tjockleken på bärlager, avjämningsskikt och beläggning – allt mull bör dock avlägsnas ner till fast botten. Bottnen komprimeras med vält eller plattvibrator med lätt fall från mitten och ut mot sidorna.

Bärlager
Till bärlagret används icke lerhaltigt stabilt grus med grov kornstorlek eftersom lagret ska bära både beläggningen och fungera som avrinning.
Lagret ska ha enhetlig tjocklek och komprimeras från kanten och in mot mitten med vibrator så att det blir jämnt och 30-40 mm under beläggningsteglets undersida.

Avjämningsskikt
Avjämningsgrus/sand med kornstorlek på 1-8 mm fördelas jämnt i ett skikt på 30-50 mm och avjämnas med hjälp av en helt jämn avjämningsbräda.
Avjämningsbrädan styrs av avjämningsskenor i form av kraftiga rör eller brädor som läggs helt plant på båda sidor av området i slutlig höjd ÷ beläggningens tjocklek + ca 10 mm för komprimering.

Fiberduk

En fiberduk kan läggas mellan bärlager och avjämningsskikt eller under bärlagret för att stabilisera underlaget.
Fiberduken får INTE läggas mellan avjämningsskikt och beläggning, eftersom beläggningen då kommer att ligga löst.
Placering av fiberduken mellan avjämningsskikt och tegel kommer ändå inte att hindra ogräs från att växa mellan markteglet eftersom det oftast växer i sanden i fogarna.

Åtgång
Stabilt grus och avjämningsgrus/-sand sjunker 15-20 % vid komprimeringen. Tänk på att räkna med detta vid beställning.

Läggning

Innan läggningen kontrolleras det komprimerade avjämningsskiktet en extra gång med avjämningsbrädan.

Marktegel och trädgårdstegel läggs med 2-5 mm fog i valt läggningsmönster, med fall på ca 10 mm per meter.
Spänn upp ett snöre för att ha kontroll över teglets riktning. Hammare eller hejare får inte användas på marktegel och trädgårdstegel.
Till sist strös ett tunt lager torr strandsand eller finkornig kvartssand ut. Sanden sopas ner i fogarna och beläggningen vibreras med plattvibrator med gummimatta.
Därefter sopas återigen sand ner i fogarna och vibreras till dess att fogarna är helt fyllda och teglet har låsts fast.

Kanter
Beläggningens kanter säkras mot glidning med fasttrampad jord. Kanterna kan även säkras med marktegel eller trädgårdstegel som ställs på högkant. Det går även att placera ut en dold kant av tryckimpregnerade brädor som endast når upp till hälften av beläggningsteglet.

För infarter och vägar med medeltung trafik: Använd marktegel.

Avjämningslager: 30-40 mm sand/stenmjöl
Bärlager: 150-2 mm singel
Bottensäkringslager: Eventuellt 150 mm grov singel

För terrasser och områden med lätt trafik såsom infartsområden till carportar: Använd marktegel eller trädgårdstegel.

Avjämningslager: 30-40 mm sand/stenmjöl
Bärlager: 100-120 mm singel

Till trädgårdsgångar och -stigar: Använd trädgårdstegel eller marktegel.

Avjämningslager: 5-10 cm sand/stenmjöl
Bärlager: Inte nödvändigt, men 10 cm singel ger stabilitet och dränering

Här har gångens kant säkrats med trädgårdstegel på högkant och komprimerat avjämningsskikt under jordytan.

Mönster för läggning av marktegel & trädgårdstegel

Läggningsmönster och färgval bidrar till att ge beläggningen en personlig karaktär.

För helhetens skull rekommenderas att samma mönster används för alla trädgårdens beläggningar och istället skapa variation med olika färger eller kanter. Kanterna på markteglet är betydligt blankare än den rustika ytan. Därför rekommenderas inte att man lägger gångstråk med marktegel på kant.

Åtgång

Marktegel, 240x118x52 mm

Lagt på ytan c:a 34 st. per m2.
Lagt på högkant c:a 76 st. per m2.
C:a 18,5 st. på högkant per meter.

 Trädgårdstegel, 228 x 108 x 54 mm

Lagt på ytan c:a 40 st. per m2.
Lagt på högkant c:a 75 st. per m2.
C:a 18 st. på högkant per meter.

Kvartsförband

Passande till marktegel och trädgårdstegel.

Halvförband

Passande till marktegel och trädgårdstegel.

Fiskbensmönster

Passande till marktegel och trädgårdstegel.

Blockförband

Passar bäst för marktegel

Diagonalt halvförband

Passande till marktegel och trädgårdstegel.

Halvförband på kant

Passande till trädgårdstegel.

Fiskbensmönster på kant

Passande till trädgårdstegel.

Kvadratmönster på kant

Kan endast läggas med trädgårdstegel.

Diagonalt kvartsförband

Passande till trädgårdstegel.

Underhåll av teak

Trä är ett levande material som kräver visst underhåll för att bibehålla sin ursprungliga form och slitstarka yta. Vid eftersatt underhåll torkar träet och drar ihop sig med sprickbildningar som följd. För att Qvesarum Byggnadsvårds garantier ska gälla så ska dessa anvisningar följas. Intervallerna mellan underhållen beror på läget där dörrar och/eller fönsterpartier sitter. Sitter dörr/ fönster i ett utsatt läge med sol och vind så krävs en tätare insats än om partierna sitter i skyddat läge. När teaken börjar ljusna och förlora lyster är det tid att olja.

1. Om teaken är väldigt ansatt med smuts och svarta fläckar ska den rengöras med Osmo Träförnyare. Följ anvisningar enligt produktbladet som följer med träförnyaren.

2. Om träet grånat kan man antingen putsa med ”240” slipapper och därefter olja med Timberguard, teakpigmenterad. Följ anvisningarna ned enligt punkt 4.

3. Vid mindre ansättning på träet rengörs dörren/fönsterna med vatten och såpa innan oljning.

4. Putsa med slipapper ”240”. Borsta bort slipdammet och påför flödigt med Timberguard olja (c). Låt torka in en stund och dra bort överflöd med en trasa. Upprepa denna procedur tills dörren/ fönstren har sugit till sig olja överallt och är mättat.

Produkter för ytbehandling och rengöring

OSMO Träförnyare 0,5l

Högeffektivt specialrengöringsmedel i geléform, för borttagning…

130 kr

Timberex Timberguard teakolja

Timberex Timberguard teakolja

550 kr

Läs mer
Timberex Timberguard 1l

Ofärgad olja för trä- och sugande stenmaterial utomhus. Passar…

370 kr

Timberex Timberguard teakolja 0,2l

Teakolja för trä- och sugande stenmaterial utomhus. Passar perf…

130 kr

Måla med linoljefärg

Måla tunna lager. Linoljefärg har en hög pigmenthalt och täcker bra även i tunna lager. Man behöver inte stryka ut färgen snabbt, utan kan arbeta ut den ordentligt, då den tar lite tid på sig att torka. När du tycker att du stryker så tunt du kan, stryk lite tunnare.

Ottossons har producerat över två timmars instruktionsfilm med detaljerade instruktioner där du ser alla moment för att genomföra ditt måleriprojekt på bästa sätt.

På Ottossons Youtubekanal finner ni nu tydliga instruktioner hur du målar fönster, lasyrmålning med linoljefärg på snickerier, enstrykningsfärg på trä utomhus, fasadmålning utan terpentin och mycket mer. Filmerna ger detaljerade instruktioner där du ser alla moment för att genomföra ditt måleriprojekt på bästa sätt.

Se Ottossons filmer här

INOMHUS – OBEHANDLAT TRÄ – MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

1. Grundning
Späd färgen med 10 – 20 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn
2. Mellanstrykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn
3. Slut strykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn. För högre glans kan man tillsätta 5 – 10 % av Ottossons Linoljelack i slutstrykningsfärgen. För mattare glans kan man tillsätta 10 – 15  % balsamterpentin i mellan- och slutstrykningsfärgen.

UTOMHUS – OBEHANDLAT TRÄ – MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

1. Grundning
Blanda färgen enligt följande: ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin. Torktid varierar med väderlek, beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek.
2. Mellanstrykning
Måla med outspädd färg på släta ytor. Späd färgen med 10 – 20% balsamterpentin på grova ytor. Torktid: 1 – 2 dygn
3. Slut strykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 2 dygn

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ METALL

Rostskydd
Rostskyddsmåla bart järn med två lager järnmönja. Späd färgen i första strykningen med 10% balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.
Slutstrykning
Järnmönjan behöver inte målas över annat än om man önskar en annan kulör. Stryk två lager med slutstrykningsfärgen, outspädd. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

Monteringsanvisning spiraltrappor

Trä på plattform eller toppfäste på mittstolpen håll fast mot infästningen för att loda in mittstolpe. Markera på golv var mittstolpe ska vara. Ta av plattform/ toppfäste.

Trä på alla stegen på mittstolpen och försäkra er om att det speciella bottensteget träs på först och hamnar underst ( Stegen kan träs på typ solfjäder om man vill för balans skull ). OBS Bottensteget är något annorlunda än de andra eftersom den i den bredare delen har ett gängat hål för den första balustraden. Avsluta med ett toppfäste eller en plattform från Elite.

Fäst trappan antingen till din befintliga plattform i bjälklaget (om du har ett toppfäste i trappan) eller till öppningen i bjälklaget (om du har en plattform från Elite). Det finns en fästplatta på undersidan av Elites plattformar, borra hål i fästplattan för lämplig placering av infästningen i bjälklaget .

Balustrader

Alla standardbalustrader utom en har en ca 300 mm lång 10 mm gängstång i änden. Den första balustraden på nedersta trappsteget har en 25 mm lång 16 mm gängstav i änden.

Börja på översta trappsteget avsluta med att skruva i trappsteget med den korta gängstången i det första hålet i trappstegets framkant. Justera in det andra trappstegets första hål med det första trappstegets bakre hål. Placera en balustrad i hålen och spänn löst med bifogad 10 mm mutter och bricka. Upprepa tills alla balustrader är på plats och alla trappstegen är sammankopplade.

Översta trappsteget

Om du har en plattform från Elite så har du också en topp-post och i botten av den finns det ett gängat hål som passar en 10 mm gängstång. Gängstången skruvas genom det förborrade hålet i plattformen och det bakre hålet i det översta trappsteget och spänns åt undertill med en bifogad 10 mm mutter och bricka.

Infästning av ledstången

Om din handledare är i två delar så skruvas de ihop med de medföljande skruvarna. (Dessa två delar skruvas ihop innan montering på balustrader) Två personer krävs för att montera ledstången, varav en som håller ledstången på plats på översta trappsteget. Skruva fast ledstången i balustraderna med de medföljande skruvarna, börja från nedersta trappsteget och gå uppåt tills ledstången är fäst i alla balustraderna . Där efter spänner man balustrader undertill. Gängstång kappas enklast med bultsax eller bågfil.

Obs! Ledstången är tillverkad av mjukt stål och även om ledstången är böjd till rätt form i fabriken så kan materialet i ledstången ibland sträva efter att böja sig tillbaka till ursprunglig form. Därför kan det krävas en del injusteringar för att få ledstången att placera sig rätt och ett bra hjälpmedel till detta är ett par stora rörtänger.

Extra balustrader (om mer än 1 balustrad per trappsteg)

Utfyllnadsbalustraderna är förborrade och gängade i båda ändarna, även trappstegen är förborrade. Skruva först fast balustraderna löst hängande i ledstången med de medföljande skruvarna utan att spänna åt dem, därefter skruvas de löst underifrån. När samtliga balustrader är löst fästa både uppe och nere så dras alla skruvar åt.

Obs! Tvinga inte in skruvarna i balustraderna, om de drar snett i gängerna så måste hålet gängas om med en 6 mm gängtapp.

Det rekommenderas att ledstången svetsas fast i topp-posten. När ledstången sitter ordentligt fast och alla balustrader är på plats så spacklas skruvhålen igen och eventuellt slipas med sandpapper för att få en behaglig yta.

Inga produkter i kundvagnen