Qvesarum Ikon

Kategorier

Produkter

Måttbeställ

Kategorier

Favoriter

Du har inga favoriter.

Du har inte besökt några produkter.

Du har inga listor.

Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Manualer

Tegel- och terrakottagolv

Så lägger du ett tegelgolv

Läggning och ytbehandling av golv inomhus eller i växthus som sker med fix och fog och ytbehandlas med Cottobello och Lucer bör ske i en temperatur av +15 grader. Eventuell golvvärme bör stängas av ett dygn före läggningen. Därefter ska underlaget vara plant och torrt och det kan förbehandlas med en vidhäftningsprimer. Som fästmaterial rekommenderar vi klinkerfix. När fixmassan appliceras bör en tandspackelspade med stora tänder användas. Tryck till de plattor som eventuellt bygger lite extra så att plattorna kommer på samma höjd. Räkna med att det färdiga tegel-/terrakottagolvet bygger c:a 10-15 mm mer än tegelplattans tjocklek. Observera att olika modeller av golvpattor kan ha olika tjocklek och att det också kan finnas små höjdskillnader mellan golvplattor av samma modell. Vi rekommenderar att golvplattorna lägges ut löst på underlaget innan de fixeras med fix. Detta för att kunna anpassa eventuella färgspel samt fogbredden.

Här kan du läsa om hur du lägger golv i sättsand.


Fogning

Fogbredden bör vara 15-20 mm. Fogmaterialet ”muras” direkt ner i fogen och tryckes till med en fogpinne. Försök att koncentrera fogmassan till fogarna och var aktsam med att få fog på plattorna. OBS! SKA EJ FOGAS SOM ETT KLINKERGOLV DÄR FOGEN STRYKS ÖVER HELA GOLVET MED FOGBRÄDA, då denna metod lämnar fogrester på plattorna. Eventuella fogrester, som hamnar på plattorna, skall tvättas bort med linoljesåpa och ljummet vatten allteftersom fogning sker. Fog som torkar in i plattornas porer och ojämnheter är svåra att få bort.


Så ytbehandlar du ett tegelgolv

Vår rekommendation är att terrakottaplattor och golvtegel alltid ska mättas med klinkerolja eller liknande. Bäst resultat uppnås om man använder olja (Cottobello) och vax (Lucer) som ingår i vår kollektion. Vi har även material för rengöring av plattorna avseende fogrester och smuts (Sanet).

1. Rengör med Sanet om det behövs, en del Sanet och tre delar vatten.

2. När golvet är riktigt rent och torrt behandlas det med Cottobello. Applicera oljan med en mjuk borste/pensel 1-2 gånger över hela golvet, både över plattor och fog. Efterpolera med en mjuk trasa.

3. 4-6 timmar efter att du har applicerat Cottobello, penslas hela golvet (både plattor och fog) en gång med Lucer. 1 liter räcker till c:a 10 m2. Lucer stryks ut över både plattorna och fogen. Låt torka i 24 timmar.


Dagen därpå är golvet färdigt att gå på.


Instruktionsfilm - så lägger du tegelgolv

Produkter för läggning, rengöring & ytbehandling av tegel- och terrakottagolv

Fix LIP 20 kg

Fix LIP 20 kg

425 kr
Antal i lager: 17
Fog LIP 20 kg

Fog LIP 20 kg

425 kr
Ej i lager
Sanet 2 liter

Sanet 2 liter

175 kr
Ej i lager
Cottobello 1 liter

Cottobello 1 liter

325 kr
Antal i lager: 204
Lucer 1 liter

Lucer 1 liter

325 kr
Antal i lager: 114
Lucer 1 L matt

Lucer 1 L matt

325 kr
Antal i lager: 28

Klinker & klinkergolv

Anvisningar för plattsättning för klinker

Steg 1: Kontrollera plattorna. Öppna flera lådor och välj och sätt plattor slumpmässigt för att få ett enhetligt utseende (utom för särskilda mönster med numrerade plattor). Vi accepterar inga reklamationer efter att plattorna har installerats. Kontrollera därför plattorna noga och reklamera eventuella fel innan installation påbörjas.

Steg 2: Installation För en bra installation av alla våra plattor i stengods måste de sättas på en ren yta som är helt slät och fri från inträngande fukt, med en fästmassa som är lämpad för ytan i fråga och lämpad för oglaserade stengodsplattor.

Produkt som ska användas: Fästmassa som är lämpad för oglaserat stengods.

Steg 3: Fogning När fästmassan är helt torr applicerar du en fogmassa som är lämpad för oglaserat stengods och låter den torka. För att garantera att fogarna blir ordentligt fyllda kan detta arbete göras i flera steg. Svarta och starkt färgade fogar, innehåller starka pigment som riskerar att färga av sig på plattorna och rekommenderas därför inte.

Produkter som ska användas: Fogmassa eller epoxyfog som är lämpat för oglaserat stengods.

Steg 4: Rengörning Fogmassan lämnar efter sig en tunn cementfilm på plattornas yta. Detta kan ibland visa sig som en vit ”hinna”. För att avlägsna denna cementfilm används en sur produkt tillsammans med mekanisk behandling/ tvättning. Metod: – Sopa/ borsta av ytan. – Fukta fogarna. – Applicera produkten på en del av ytan (dela upp ytan i mindre områden). Låt verka i några minuter. – Gnugga av ytan med exempelvis vitt skurblock. – Skölj rikligt med vatten (vid behov flera gånger) för att neutralisera produkten och samla upp cementfilmen. – Låt torka innan nästa steg påbörjas.

Produkter som ska användas: Rengöringsmedel för fogmassa som är lämpat för oglaserat stengods.

Steg 5: Applicera impregneringsmedel för att förhindra fläckbildning. Detta steg ska utföras efter plattsättning, fogning och rengörning (steg 1- 4). Plattorna skall vara helt rena samt torra innan denna behandling påbörjas. Denna behandling är absolut nödvändig för mycket utsatta områden såsom duschar och stänkytor i kök, samt för plattor som sätts utomhus. Detta för att undvika att ämnen som lämnar fläckar (fett, bläck etc.) tränger in i porerna.

Produkt som ska användas: Specialimpregneringsmedel för stengods.

Anvisningar om regelbundet underhåll

Syftet med att regelbundet underhålla klinker är att de så länge som möjligt ska behålla sitt ursprungliga utseende. För detta krävs att de tvättas av med jämna mellanrum. Valet av produkt, liksom vattnets egenskaper, helst mjukt, påverkar plattans egenskaper. I allmänhet bör inte linoljebaserade produkter användas.

Produkt som ska användas: Rengöringsmedel som är lämpat för oglaserat stengods

Använd inte: Brunsåpa eller linoljebaserade produkter. Fluorvätesyra, HF eller likartade produkter.

Viktig information om klinkerplattor

Beräkna spill: För att kompensera för spill på grund av kapning rekommenderar vi att man lägger till 10 % till de ytmått som mäts upp på arbetsplatsen.

Storleksvariationer

Eftersom denna typ av plattor ingår i gruppen ’okorrigerade torrpressade plattor med begränsad vattenabsorption’, kan deras dimensioner variera inom de toleranser som fastställs av ackrediterade organ (kravspecifikation enligt det franska institutet för byggnadsforskning CSTB och gällande standard SS-EN 14411). För denna typ av plattor som levereras osorterade måste man därför räkna med en fogbredd på 2-3 mm och på grund av denna begränsning kan man behöva göra justeringar.

Nyansvariationer

Eftersom dessa plattor tillverkas av naturmaterial kan mindre nyansvariationer förekomma mellan olika tillverkningsomgångar av plattor i samma färgnyans. Följaktligen kan vi inte garantera att nyanserna är desamma vid kompletteringsbeställningar. Förvaring av plattorna Våra plattor, särskilt sådana som är limmade på pappers- eller fiberraster, måste förvaras torrt.

Produkter för läggning, rengöring & ytbehandling av klinker & klinkergolv

Fog till klinkergolv Sopro grå 5 kg

Fog till klinkergolv Sopro grå 5 kg

675 kr
I lager i webbutiken

Betonggolv


Läggning

Våra betongplattor läggs på samma sätt som en vanlig klinkerplatta i fix och fogas därefter med klinkerfog. Vi rekommenderar en fogbredd på 18-20 mm mellan plattorna. Vid läggning av betongplattor är åtgången av fix c:a 3 kg/m2 och åtgången av fog c:a 6 kg/m2 .


Fogning

Fogbredden bör vara 15-20 mm. Fogmaterialet ”muras” direkt ner i fogen och tryckes till med en fogpinne. Försök att koncentrera fogmassan till fogarna och var aktsam med att få fog på plattorna. OBS! SKA EJ FOGAS SOM ETT KLINKERGOLV DÄR FIXEN STRYKS ÖVER HELA GOLVET MED FOGBRÄDA, då denna metod lämnar fogrester på plattorna. Eventuella fogrester, som hamnar på plattorna, skall tvättas bort med linoljesåpa och ljummet vatten allteftersom fogning sker. Fog som torkar in i plattornas porer och ojämnheter är svåra att få bort.


Ytbehandling

Vi rekommenderar att behandla golvet med linoljevax. Stryk på linoljevaxet mycket tunt med en svamp. Låt härda enligt instruktionerna på förpackningen och efterpolera därefter med en mjuk trasa, exempelvis en gammal frottéhandduk. En liter linoljevax räcker till c:a 30 m2. Oljevaxet ger betonggolvets yta glans och en sidenmatt känsla.


Produkter för läggning & ytbehandling av betonggolv

Fix LIP 20 kg

Fix LIP 20 kg

425 kr
Antal i lager: 17
Fog LIP 20 kg

Fog LIP 20 kg

425 kr
Ej i lager
Oljevax tub 100 ml

Oljevax tub 100 ml

95 kr
Antal i lager: 14
Oljevax tub 250 ml

Oljevax tub 250 ml

185 kr
Antal i lager: 3
Oljevax burk 500ml

Oljevax burk 500ml

350 kr
Antal i lager: 5

Läggning av marktegel & trädgårdstegel


För att säkra en vacker och hållbar beläggning är det viktigt att förarbetet är korrekt utfört i förhållande till den belastning som området kommer att utsättas för.

Underlaget ska vara jämnt och stabilt – och ska samtidigt fungera som avrinning för regnvatten. Om underlaget inte leder bort vattnet kommer beläggningen ofta vara fuktig, vilket kan leda till ojämnheter i form av sättningar och håligheter. Följande avsnitt innehåller tips och vägledningar för arbetet med markbeläggningar samt mycket annat kopplat till trädgårdstegel och marktegel.


Underlag för trädgårdstegel och marktegel

Innan utgrävning ska området märkas ut med spett och snöre som anger den färdiga tegelbeläggningens yta. Beläggningens yta bör ligga lite över omgivande mark.
För att få stabila kanter bör underlaget vara ca. 250 mm bredare än den färdiga beläggningen.

Jorden tas bort med ett djup anpassat efter den totala tjockleken på bärlager, avjämningsskikt och beläggning – allt mull bör dock avlägsnas ner till fast botten. Bottnen komprimeras med vält eller plattvibrator med lätt fall från mitten och ut mot sidorna.


Bärlager
Till bärlagret används icke lerhaltigt stabilt grus med grov kornstorlek eftersom lagret ska bära både beläggningen och fungera som avrinning.
Lagret ska ha enhetlig tjocklek och komprimeras från kanten och in mot mitten med vibrator så att det blir jämnt och 30-40 mm under beläggningsteglets undersida.


Avjämningsskikt
Avjämningsgrus/sand med kornstorlek på 1-8 mm fördelas jämnt i ett skikt på 30-50 mm och avjämnas med hjälp av en helt jämn avjämningsbräda.
Avjämningsbrädan styrs av avjämningsskenor i form av kraftiga rör eller brädor som läggs helt plant på båda sidor av området i slutlig höjd ÷ beläggningens tjocklek + ca 10 mm för komprimering.


Fiberduk
En fiberduk kan läggas mellan bärlager och avjämningsskikt eller under bärlagret för att stabilisera underlaget.

Fiberduken får INTE läggas mellan avjämningsskikt och beläggning, eftersom beläggningen då kommer att ligga löst.
Placering av fiberduken mellan avjämningsskikt och tegel kommer ändå inte att hindra ogräs från att växa mellan markteglet eftersom det oftast växer i sanden i fogarna.

Åtgång
Stabilt grus och avjämningsgrus/-sand sjunker 15-20 % vid komprimeringen. Tänk på att räkna med detta vid beställning.


Läggning

Innan läggningen kontrolleras det komprimerade avjämningsskiktet en extra gång med avjämningsbrädan.

Marktegel och trädgårdstegel läggs med 2-5 mm fog i valt läggningsmönster, med fall på ca 10 mm per meter.
Spänn upp ett snöre för att ha kontroll över teglets riktning. Hammare eller hejare får inte användas på marktegel och trädgårdstegel.
Till sist strös ett tunt lager torr strandsand eller finkornig kvartssand ut. Sanden sopas ner i fogarna och beläggningen vibreras med plattvibrator med gummimatta.
Därefter sopas återigen sand ner i fogarna och vibreras till dess att fogarna är helt fyllda och teglet har låsts fast.


Kanter
Beläggningens kanter säkras mot glidning med fasttrampad jord. Kanterna kan även säkras med marktegel eller trädgårdstegel som ställs på högkant. Det går även att placera ut en dold kant av tryckimpregnerade brädor som endast når upp till hälften av beläggningsteglet.

laggning01

För infarter och vägar med medeltung trafik: Använd marktegel. Avjämningslager: 30-40 mm sand/stenmjöl Bärlager: 150-2 mm singel Bottensäkringslager: Eventuellt 150 mm grov singel

laggning02

För terrasser och områden med lätt trafik såsom infartsområden till carportar: Använd marktegel eller trädgårdstegel. Avjämningslager: 30-40 mm sand/stenmjöl Bärlager: 100-120 mm singel

laggning03

Till trädgårdsgångar och -stigar: Använd trädgårdstegel eller marktegel. Avjämningslager: 5-10 cm sand/stenmjöl Bärlager: Inte nödvändigt, men 10 cm singel ger stabilitet och dränering

laggning04

Här har gångens kant säkrats med trädgårdstegel på högkant och komprimerat avjämningsskikt under jordytan.

Mönster för läggning av marktegel & trädgårdstegel

Läggningsmönster och färgval bidrar till att ge beläggningen en personlig karaktär.


För helhetens skull rekommenderas att samma mönster används för alla trädgårdens beläggningar och istället skapa variation med olika färger eller kanter. Kanterna på markteglet är betydligt blankare än den rustika ytan. Därför rekommenderas inte att man lägger gångstråk med marktegel på kant.

Åtgång

​ Trädgårdstegel 228 x 108 x 54 mm

Lagt på ytan c:a 40 st. per m2.

Lagt på högkant c:a 75 st. per m2.

C:a 18 st. på högkant per meter.

Marktegel 240x118x52 mm

Lagt på ytan c:a 34 st. per m2.

Lagt på högkant c:a 76 st. per m2.

C:a 18,5 st. på högkant per meter.

kvartsforband

Kvartsförband - Passande till marktegel och trädgårdstegel.

blockforband

Blockförband - Passar bäst för marktegel

fiskbenpakant

Fiskbensmönster på kant - Passande till trädgårdstegel.

halvforband

Halvförband - Passande till marktegel och trädgårdstegel.

diagonalthalvforband

Diagonalt halvförband - Passande till marktegel och trädgårdstegel.

kvadratmonsterpakant

Kvadratmönster på kant - Kan endast läggas med trädgårdstegel.

fiskben

Fiskbensmönster - Passande till marktegel och trädgårdstegel.

halvforbandpakant

Halvförband på kant - Passande till trädgårdstegel.

diagonaltkvartsforband

Diagonalt kvartsförband - Passande till trädgårdstegel.

Underhåll av teak

Trä är ett levande material som kräver visst underhåll för att bibehålla sin ursprungliga form och slitstarka yta. Vid eftersatt underhåll torkar träet och drar ihop sig med sprickbildningar som följd. För att Qvesarum Byggnadsvårds garantier ska gälla så ska dessa anvisningar följas. Intervallerna mellan underhållen beror på läget där dörrar och/eller fönsterpartier sitter. Sitter dörr/ fönster i ett utsatt läge med sol och vind så krävs en tätare insats än om partierna sitter i skyddat läge. När teaken börjar ljusna och förlora lyster är det tid att olja.


1. Om teaken är väldigt ansatt med smuts och svarta fläckar ska den rengöras med Osmo Träförnyare. Följ anvisningar enligt produktbladet som följer med träförnyaren.2. Om träet grånat kan man antingen putsa med ”240” slipapper och därefter olja med Timberguard, teakpigmenterad. Följ anvisningarna ned enligt punkt 4.


3. Vid mindre ansättning på träet rengörs dörren/fönsterna med vatten och såpa innan oljning.


4. Putsa med slipapper ”240”. Borsta bort slipdammet och påför flödigt med Timberguard olja (c). Låt torka in en stund och dra bort överflöd med en trasa. Upprepa denna procedur tills dörren/ fönstren har sugit till sig olja överallt och är mättat.

Produkter för underhåll av teak

OSMO Träförnyare 0,5l

OSMO Träförnyare 0,5l

166 kr
I lager i webbutiken
Timberex Timberguard teakolja 0,2l

Timberex Timberguard teakolja 0,2l

131 kr
I lager i webbutiken
Timberex Natural 1L

Timberex Natural 1L

410 kr
Antal i lager: 7

Måla med linoljefärg

Måla tunna lager. Linoljefärg har en hög pigmenthalt och täcker bra även i tunna lager. Man behöver inte stryka ut färgen snabbt, utan ska arbeta in den ordentligt i träet, då den tar lite tid på sig att torka. När du tycker att du stryker så tunt du kan, stryk lite tunnare.


Ottossons har producerat över två timmars instruktionsfilm med detaljerade instruktioner där du ser alla moment för att genomföra ditt måleriprojekt på bästa sätt.


På Ottossons Youtubekanal finner ni nu tydliga instruktioner hur du målar fönster, lasyrmålning med linoljefärg på snickerier, enstrykningsfärg på trä utomhus, fasadmålning utan terpentin och mycket mer. Filmerna ger detaljerade instruktioner där du ser alla moment för att genomföra ditt måleriprojekt på bästa sätt.


Se Ottossons filmer här


INOMHUS – OBEHANDLAT TRÄ – MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

1. Grundning - Späd färgen med 10 – 20 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn

2. Mellanstrykning - Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn

3. Slut strykning - Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn. För högre glans kan man tillsätta 5 – 10 % av Ottossons Linoljelack i slutstrykningsfärgen. För mattare glans kan man tillsätta 10 – 15 % balsamterpentin i mellan- och slutstrykningsfärgen.


UTOMHUS – OBEHANDLAT TRÄ – MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

1. Grundning - Blanda färgen enligt följande: ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin. Torktid varierar med väderlek, beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek.

2. Mellanstrykning - Måla med outspädd färg på släta ytor. Späd färgen med 10 – 20% balsamterpentin på grova ytor. Torktid: 1 – 2 dygn

3. Slut strykning - Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 2 dygn


MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ METALL

1. Rostskyddsmåla ytan med järnmönja - Rostskyddsmåla bart järn med två lager järnmönja. Späd färgen i första strykningen med 10% balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

2. Slutstrykning

Järnmönjan behöver inte målas över annat än om man önskar en annan kulör. Stryk två lager med slutstrykningsfärgen, outspädd. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

Monteringsanvisning spiraltrappor


Trä på plattform eller toppfäste på mittstolpen håll fast mot infästningen för att loda in mittstolpe. Markera på golv var mittstolpe ska vara. Ta av plattform/ toppfäste.

Trä på alla stegen på mittstolpen och försäkra er om att det speciella bottensteget träs på först och hamnar underst ( Stegen kan träs på typ solfjäder om man vill för balans skull ). OBS Bottensteget är något annorlunda än de andra eftersom den i den bredare delen har ett gängat hål för den första balustraden. Avsluta med ett toppfäste eller en plattform från Elite.

Fäst trappan antingen till din befintliga plattform i bjälklaget (om du har ett toppfäste i trappan) eller till öppningen i bjälklaget (om du har en plattform från Elite). Det finns en fästplatta på undersidan av Elites plattformar, borra hål i fästplattan för lämplig placering av infästningen i bjälklaget .


Balustrader

Alla standardbalustrader utom en har en ca 300 mm lång 10 mm gängstång i änden. Den första balustraden på nedersta trappsteget har en 25 mm lång 16 mm gängstav i änden.


Börja på översta trappsteget avsluta med att skruva i trappsteget med den korta gängstången i det första hålet i trappstegets framkant. Justera in det andra trappstegets första hål med det första trappstegets bakre hål. Placera en balustrad i hålen och spänn löst med bifogad 10 mm mutter och bricka. Upprepa tills alla balustrader är på plats och alla trappstegen är sammankopplade.


Översta trappsteget

Om du har en plattform från Elite så har du också en topp-post och i botten av den finns det ett gängat hål som passar en 10 mm gängstång. Gängstången skruvas genom det förborrade hålet i plattformen och det bakre hålet i det översta trappsteget och spänns åt undertill med en bifogad 10 mm mutter och bricka.


Infästning av ledstången

Om din handledare är i två delar så skruvas de ihop med de medföljande skruvarna. (Dessa två delar skruvas ihop innan montering på balustrader) Två personer krävs för att montera ledstången, varav en som håller ledstången på plats på översta trappsteget. Skruva fast ledstången i balustraderna med de medföljande skruvarna, börja från nedersta trappsteget och gå uppåt tills ledstången är fäst i alla balustraderna . Där efter spänner man balustrader undertill. Gängstång kappas enklast med bultsax eller bågfil.


Obs! Ledstången är tillverkad av mjukt stål och även om ledstången är böjd till rätt form i fabriken så kan materialet i ledstången ibland sträva efter att böja sig tillbaka till ursprunglig form. Därför kan det krävas en del injusteringar för att få ledstången att placera sig rätt och ett bra hjälpmedel till detta är ett par stora rörtänger.


Extra balustrader (om mer än 1 balustrad per trappsteg)

Utfyllnadsbalustraderna är förborrade och gängade i båda ändarna, även trappstegen är förborrade. Skruva först fast balustraderna löst hängande i ledstången med de medföljande skruvarna utan att spänna åt dem, därefter skruvas de löst underifrån. När samtliga balustrader är löst fästa både uppe och nere så dras alla skruvar åt.


Obs! Tvinga inte in skruvarna i balustraderna, om de drar snett i gängerna så måste hålet gängas om med en 6 mm gängtapp.


Det rekommenderas att ledstången svetsas fast i topp-posten. När ledstången sitter ordentligt fast och alla balustrader är på plats så spacklas skruvhålen igen och eventuellt slipas med sandpapper för att få en behaglig yta.


Underhåll & rengöring av badrumsmöbler från Qvesarum

Rengöring

Vid rengöring av stommen och marmorskivan rekommenderar vi en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel, exempelvis en mild såpalösning. Låt aldrig vatten eller rengöringsmedel torka in i marmorskivan utan torka snabbt av ytan och eftertroka med en torr trasa. För rengöring av porslinshandfatet i badrumsmöbeln används med fördel en skursvamp och ett rengöringsmedel avsett för rengöring i badrum.

Underhåll

Vi rekommenderar att marmorskivan på våra badrumsmöbler regelbundet oljas in med stenolja. Stenoljan är avsedd för exempelvis marmorskivor och ger skivan skydd mot smuts och kalk. Möbeln är penselmålad och efter många års användning kan färgen i möbeln slitas, exempelvis vid knopparna där du öppnar och stänger möbeln. Om du vill bättringsmåla så slipas ytan först något, knopparna skruvas av och därefter bättringsmålas det slitna partiet.

alice_miljo03

Produkter för rengöring och underhåll

Skursvamp

Skursvamp

20 kr
Antal i lager: 10
Stenolja

Stenolja

425 kr
Antal i lager: 3