Qvesarum Ikon

Kategorier

Produkter

Kampanjer

Kategorier

Favoriter

Du har inga favoriter.

Du har inte besökt några produkter.

Du har inga listor.

Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Så lägger du ett trägolv

Att lätta ett massivt trägolv med not och spont är inte svårt men det kräver att man följer vissa rekommendationer. Här presenterar vi våra rekommendationer för att lägga trägolv på ett underlag av trä samt betong.

Montera ett massivt brädgolv i furu eller gran på träbjälklag

Att lätta ett massivt trägolv med not och spont är inte svårt men det kräver att man följer vissa rekommendationer.

TRÄ ÄR ETT LEVANDE MATERIAL
Ett trägolv har fantastiska egenskaper och varje bräda har sitt unika utseende. Trägolvets naturliga rörelser påverkas av omgivande luftfuktighet (RF) och temperatur.

Fuktkvot och RF

Hos tillverkaren torkas träet till ”möbeltorr” nivå, en fuktkvot på cirka 8 %. Detta för att golvet ska röra på sig så lite som möjligt efter inläggning. Trä anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Bäst miljö för massiva golv är när luftfuktigheten är 30–60 %, vilket också är enligt Hus Ama:s föreskrifter.

Montering

Vi rekommenderar att varje bräda skruvas fast i underlaget där detta är möjligt. Detta för att varje bräda ska få röra sig individuellt samtidigt som det också är den bästa läggningsmetoden. Under den torrare perioden av året kan brädorna krympa, du får springor mellan brädorna. Om det färdiga golvet behöver skyddstäckas, använd material som tillåter golvet att andas. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.

Golvvärme

Det går också bra att lägga våra golv i kombination med golvvärme. Golvvärmen kan medföra något större krympspringor. Golvet får uppvärmas till max 27 o C. Lägg alltid ångspärr vid läggning på golvvärme eller betong. Träreglar, glespaneler, spånskivor och plywood i undergolvet ska ha en fuktkvot på max 9,5 %. Montera golvbrädorna på tvärs av golvvärmeslingornas läggriktning.

Förvaring

Kontrollera att emballeringen är hel vid mottagande av godset. Eventuella skador i emballering åtgärdas. Golvet förvaras torrt och under tak. Golvet ska ligga inne i rumstemperatur i oöppnade förpackningar 1–2 dygn innan montering. Förpackningarna öppnas allt eftersom golvet läggs.

Montera ett massivt trägolv i underlag av trä

Se till att underlaget är plant och lägg grålumppapp på bjälklaget närmast trägolvet. Grålumppappen läggs kant i kant och tejpas. Ändsponten limmas, men inte långsidorna där skruvarna monteras. På golvvärme läggs alltid ångspärr och grålumppapp närmast trägolvet. Ångspärren tejpas med 20 cm överlapp.

Dessa verktyg behöver du

 • Skruvdragare
 • Riktsnöre
 • Såg
 • Hammare
 • Kilar
 • Slagklots
 • Trälim
instruktion-lagga-tragolv-01

Kontrollera att underlaget är plant. Använd en lång riktbräda och vattenpass.


instruktion-lagga-tragolv-02instruktion-lagga-tragolv-03

Fixera första brädan rak mot väggarna med notsidan mot väggen. Sätt cirka 5–10 mm distans till väggen med hjälp av distansklossar.


instruktion-lagga-tragolv-04

Brädan som ska kapas till i slutet av raden, skjuts in mot väggen med en distanskloss mellan. Mäta och kapa sista brädan på våden enligt skissen.


instruktion-lagga-tragolv-05

Kontrollera med ett riktsnöre att första våden ligger rakt. Justera med kilar mot väggen.


instruktion-lagga-tragolv-06

Skruva fast brädan i 45 graders vinkel vid fjäderns överkant. En skruv på varje regel. Belasta brädan med tyngd (sitt på knä) när du skruvar in brädan. Vid skruvning på spånskivor eller plywood, skruvas det med c/c 400 mm mellan skruvarna. Skruva även fast brädan uppifrån nära väggen.

instruktion-lagga-tragolv-07

Golvbrädorna ska limmas i ändsponten och pressas på plats med avståndskilar eller kofot. Överflödigt lim torkas bort direkt med en fuktig trasa. Limma inte långsidor!


instruktion-lagga-tragolv-08

Vid montering av andra brädraden börjar man med den bräda som blev över från den första.


instruktion-lagga-tragolv-09

Fördela skarvarna över hela golvet och se till att det är mer än 60 cm mellan skarvarna på brädrader intill varandra. Då hamnar skarvarna på olika sidor om reglarna.

instruktion-lagga-tragolv-10

Brädorna slås ihop med en slagklots, en cirka 300 mm lång golvbrädbit. Det går också bra att använda en träregel typ 45 x 95 mm. Sitt gärna på knä på brädan medan du slår ihop den, då hålls brädan på plats tills du satt fast skruven. Massiva brädor är inte alltid helt raka, börja skruva där det glipar. Vid behov, efterslå brädan något och skruva in skruven lite till.

instruktion-lagga-tragolv-11

Sista brädraden måste vanligen klyvas på längden. Lägg brädan som ska klyvas rakt ovanpå sista brädan och rita såglinjen mot en brädstump som förs längs väggen. På så vis tas skevheter i väggen upp. Om näst sista brädan kommer så nära vägg att den inte kan skruvas fast i fjädern, kan man limma fast den sista smala biten i den innan man lägger brädan på plats. Det kan vara en fördel att ta bort lite av underkanten på brädan, då kan det gå lättare på plats vid väggen. Skruva fast brädan uppifrån nära väggen.

instruktion-lagga-tragolv-12

Mät ut rörens placering på brädan och borra hål som är 10 mm större än röret. Sticksåga på skrå in mot hålet. Montera brädan och limma därefter dit den bortsågade biten. Ta bort alla passbitar innan golvsocklarna monteras.

Montera ett massivt trägolv på betong

Endast brädor med tjocklek 20, 25 och 30 mm är lämpliga för att lägga på underlag av betong.

Kontrollera att betongen är av god kvalitet och har en jämn och plan yta. Försäkra dig om att inga ingjutna installationer, till exempel golvvärmeslingor vattenrör m m, kan skadas när du borrar i betongen. Betongskruvarna ska ned cirka 30 mm i betongen. Ev golvvärmeslingor måste ligga längst ned på isoleringen under betongen. Provmontera alltid en bräda först för att testa betongens kvalitet.

Dessa verktyg behöver du

 • Borrmaskin för SDS-borr
 • Betongborr
 • Skruvmaskin
 • Riktsnöre
 • Såg
 • Hammare
 • Kilar
 • Slagklots
 • SDS-borr
 • Dammsugare

Material

 • Plastfolie
 • Tape
 • Trälim
 • Betongskruv
 • Gummiremsor
instruktion-lagga-tragolv-betong-01

Lägg ut plastfolie som tejpas med 20 cm överlapp. Sedan gummiremsor på cc300 för 20 mm golv och cc600 för 25/30 mm golv Se till att första våden monteras rak. Kila vid vägg så avståndet till brädan blir 5–10 mm.

instruktion-lagga-tragolv-betong-02

Förborra och fäst första brädan med skruv uppifrån vid vägg. En bred golvlist täcker sedan över.

instruktion-lagga-tragolv-betong-03

Förborra genom fjäder, gummiremsa, plastfolie och ner i betong (cc600 för alla golv). Baseco betongborr: 3,8 x 135 mm till 20 mm golv / 4,0 x 135 mm till 25 och 30 mm golv. Dammsug under tiden. Borra i rätt djup så att inte skruven bottnar vid montaget och går av.

instruktion-lagga-tragolv-betong-04

Skruva fast brädan. Montera fast skruven på cc600.


instruktion-lagga-tragolv-betong-05

Lägg dit nästa bräda. Använd slagklots. Sitt på knä på brädan medan du monterar, då hålls den på plats medan du monterar skruvarna.

instruktion-lagga-tragolv-betong-06

Limma kortändarna (ej långsidor) när du skarvar på nästa bräda.

Åtgångstabell

atgansgstabell